Εμπόριο δελφινιών στη Μαύρη Θάλασσα

THE DOLPHIN TRADERS

An Investigation into the World-wide Trade and Export of Black Sea bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Ukraine and Russia, 1990 - 1997

A Report for the Whale and Dolphin Conservation Society -- May 1998

http://www.eurocbc.org/dolphintraders.pdf


BLACK SEA

The Black Sea is an inland sea located between far-southeastern Europe and the far-western edges of the continent of Asia and the country of Turkey. It's bordered by Turkey, and by the countries of Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia and Georgia. It connects to the Mediterranean Sea first through the Bosporus Strait, then through the Sea of Marmara and the Dardanelles Strait, then south through the Aegean Sea and the Sea of Crete.
Many rivers flow into the Black Sea but the two most important include the Danube and the Dnipro.

Over many centuries the Black Sea has been of critical importance to regional commerce. Today this body of water serves as a primary highway for the transport of energy to Europe from Russia and western Asia.
This valuable economic conduit is one of the world's busiest waterways, and in 2005 over 55,000 ships, including almost 6,000 oil tankers passed through the Bosporus Strait, most carrying Russian oil

http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/blacksea.htm

http://on.fb.me/qE9Lm5
Πηγή: σελίδα Stop Attica Ζοοlogical Park Dolphinarium (Athens - Greece) facebook

Ένα ακόμη βίντεο για τη σημαντικότητα του πληθυσμού των δελφινιών της Μαύρης Θάλασσας αλλά και το παράνομο κυνήγι τους.